Een PE als bpv? (versie 28-4-2021)

Maak gebruik van de zevende optie die servicedocument 5.1 noemt!

(zie onderaan de tekst voor aanvullingen op basis van actuele berichten vanuit Kennispunt MBO)

Overweegt u ook om een practice enterprise in te zetten als vervanging van een externe stageplaats? 

Er zijn drie opties op dit moment.

 1. Een PE als werkplek voor studenten die nog geen stageplaats hebben gevonden.
  De studenten voert alle voorkomende PE-werkzaamheden uit zodat ze zinvol bezig zijn, vakinhoudelijk en/of qua algemene werknemersvaardigheden. De in de PE doorgebrachte uren worden niet als bpv-uren geteld en alles is gericht op zo snel mogelijk alsnog een erkende stageplaats vinden. SBB is geen partij omdat het hier niet om bpv-uren gaat. 
  Roc Nijmegen heeft sinds januari '21 zo'n practice enterprise: studenten die (nog) geen stageplaats hebben gaan er tijdelijk aan het werk. Krant De Gelderlander schreef er een artikel over: Gigantisch tekort aan stageplekken: Nijmeegse ROC-studenten lopen daarom stage bij ‘nepbedrijf’ | Nijmegen | gelderlander.nl.
   
 2. Bpv in een door school gecreëerd simulatiebedrijf (optie 7 in Servicedocument 5.1 mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (zie paragraaf 2.3.a). 
  Een zevende optie is het behalen van leerdoelen via praktijkopdrachten in begeleide onderwijstijd, bijvoorbeeld in een gesimuleerde omgeving of via praktijkopdrachten in de school. Deze oplossing moet als last resort en bij wijze van uitzondering worden toegepast en zal niet kunnen gelden voor die opleidingen waarvoor er wettelijke beroepsvereisten zijn die gerelateerd zijn aan de bpv.

  In de bijhorende FAQ's wordt dit nader uitgelegd: 
  14. Mag je als school een simulatie werkplek/bedrijf creëren? Waarmee moet je dan rekening houden? Dat mag tot 1 februari 2022, zie optie 7 uit het servicedocument. Simulatie op school kan tijdelijk als alternatief worden gebruikt voor bpv en kan meetellen voor het diploma. Let er daarbij wel op dat aan eventuele extra gestelde wettelijke beroepsvereisten is voldaan.

  15. Wat kenmerkt een goede praktijkopdracht? Wat is absoluut ‘not done’? Dat is aan het onderwijsteam dat de beoordelingscriteria formuleert. Zolang de student de leerdoelen voldoende heeft leren beheersen, kan een praktijkopdracht meetellen voor de diplomaeis m.b.t. de bpv. Uit een praktijkopdracht moet dus duidelijk blijken wat er geleerd wordt en waarop beoordeeld wordt.

 3. Een reguliere PE als bpv
  Studenten werken in een PE waarin ze werkprocessen uit hun eigen KD oefenen. Hiervoor is een erkenning van SBB vereist. 
  Als u optie  3 overweegt dan zijn in elk geval de onderstaande punten zwaarwegend om een erkenning te krijgen:Er moet voldoende bij de kwalificatie passend werk voorhanden zijn.
 • Er dient deskundige begeleiding, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk aanwezig te zijn. Om de vakinhoudelijkheid te borgen is een begeleider met actuele bedrijfservaring een vereiste en om belangenverstrengeling te voorkomen is dat niet een bekende (docent) van de studenten, of iemand die te nauw verbonden is met de schoolbelangen.
 • Er dient ook sprake te zijn van een passende beroepscontext. Daarbij speelt de locatie van een PE een rol: geen regulier klaslokaal dat tijdelijk wordt omgebouwd, maar een locatie (liefst buiten de school) waar een realistisch kantoor is ingericht, waar collega’s aanwezig zijn, waar sprake is van reële werkdruk en studenten ook geconfronteerd worden met de reacties van klanten.  
 • De samenwerking met een echt bedrijf (peterbedrijf) is aan te bevelen. Klik hier en hier voor meer informatie daarover.

We adviseren u bovendien om uw SBB-adviseur zo snel mogelijk bij uw plannen te betrekken.
Neemt u ook gerust contact met ons op, wij helpen u graag waar mogelijk.

Goed om te weten
Deze informatie staat los van de PE's die worden opgestart als talentklas/succesklas, waarin uitgevallen studenten van N3 of N4 na een 10 weeks programma een diploma voor OAB-N2 kunnen behalen. Ze lopen dan 4-5 dagdelen per week stage in de practice enterprise en volgen daarnaast een loopbaanprogramma dat zich richt op hun toekomst.

Bijwerkdatum: 28-04-2021

In servicedocument 5.1 staat het volgende:

Een zevende optie is het behalen van leerdoelen via praktijkopdrachten in begeleide onderwijstijd, bijvoorbeeld in een gesimuleerde omgeving of via praktijkopdrachten in de school. Deze oplossing moet als last resort en bij wijze van uitzondering worden toegepast en zal niet kunnen gelden voor die opleidingen waarvoor er wettelijke beroepsvereisten zijn die gerelateerd zijn aan de bpv.

In de FAQ's bij dat document wordt specifiek over die zevende optie vermeld:

14. Mag je als school een simulatie werkplek/bedrijf creëren? Waarmee moet je dan rekening houden?  Dat mag tot 1 februari 2022, zie optie 7 uit het servicedocument. Simulatie op school kan tijdelijk als alternatief worden gebruikt voor bpv en kan meetellen voor het diploma. Let er daarbij wel op dat aan eventuele extra gestelde wettelijke beroepsvereisten is voldaan.

15. Wat kenmerkt een goede praktijkopdracht? Wat is absoluut ‘not done’?  Dat is aan het onderwijsteam dat de beoordelingscriteria formuleert. Zolang de student de leerdoelen voldoende heeft leren beheersen, kan een praktijkopdracht meetellen voor de diplomaeis m.b.t. de bpv. Uit een praktijkopdracht moet dus duidelijk blijken wat er geleerd wordt en waarop beoordeeld wordt.

­Bijwerkdatum: 16-11-2020

Hier vindt u het artikel wat 12-11-2020 verscheen in MBO Today Er wordt in verwezen naar een nieuw Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (versie 5.0) en naar de Handreiking BPV in tijden van Corona. In deze handreiking hebben de MBO Raad en SBB oplossingen en tips verzameld. In deel 3. Andere mogelijke oplossingen, vindt u oplossingen die met inzet van een practice enterprise kunnen worden gerealiseerd.

Bijwerkdatum: 29-10-2020

Gezien de moeite die het kost om stageplaatsen te vinden voor studenten heeft PenNed in september aan SBB voorgesteld om in het Actieplan aanpak stagetekorten ZDV op te nemen dat een practice enterprise kan worden ingezet als bpv-bedrijf. Tot op heden is hier geen definitief besluit over gecommuniceerd. Wel is er inmiddels een roc die een accreditatie heeft gekregen: ROC Friese Poort: Opleiding FAB, N3 + N4.