E-learning vervangt Bibliotheek - Ondernemen

De inhoud van de bibliotheek Ondernemen is terug te vinden op de e-learning omgeving van PenNed. Je komt daar door op deze link te klikken (er is geen inlog voor nodig).

De e-learning is opgebouwd uit 3 modules. Je ziet die modules helemaal bovenaan de home-page van de e-learning staan, nog boven de groene balk. Hieronder zie je wat er zoal in elke module staat enom het je makkelijk te maken hebben we in de linkerkolom ook links naar alle modules en de onderhangende menu's geplaatst.

Module Portaal: over de werking van de speciale PE-software in het handelsportaal

⇒ Elk submenu uit het portaal wordt besproken. Per submenu leggen we uit welke stappen je moet nemen om een bepaalde handeling te kunnen uitvoeren. Je vindt steeds 3 soorten informatie:

  • Snelle stappen: om direct aan de slag te gaan met een bepaald submenu. 
  • Detailuitleg: uitgebreide uitleg over dat submenu
  • Opmerkingen: tips en overige informatie over het submenu.

Daarnaast staan er rechts soms bijlagen die handig voor je zijn.

⇒ VVV en pdf: als laatste onderdeel in elk menu vind je steeds een VVV: veel voorkomende vragen

Module Ondernemen: alles over veelvoorkomende werkzaamheden in een PE - los van de technische handeling die je in het  handelsportaal kunt doen.

Module Tools: ondersteunende applicaties en programma’s die het werken kunnen vereenvoudigen, zoals Exact Online en Gmail.