Erasmus+ project

Kort na de oprichting van PenNed werd de projectaanvraag van een KA2-Erasmus+-project toegekend. Doel van het project is tweeledig:

  • Door het gebruik van het concept van practice enterprises voortijdig schoolverlaten verminderen en voorkomen en tevens het aantal NEETs verlagen (NEET staat voor jongeren die Not in Education, Employment or Training zijn).
  • Het ontwikkelen van een model van innovatieve maatregelen waardoor het concept van practice enterprises actueel en toekomstbestendig blijft.

https://www.erasmusplus.nl/