Hoe zet ik een PE in?

Een PE is op verschillende manieren in te zetten, zowel in het mbo als in het vmbo en hbo. Een PE kan ook worden ingezet voor reïntegratie-trajecten en voor begeleidingtrajecten naar een baan. 

Voorbeelden:

algemeen

 • bij het aanleren van basisvaardigheden van verschillende beroepen;
 • bij het aanleren van sociale en werknemersvaardigheden die in vrijwel elk beroep terug komen;
 • als oriëntatie op toekomstige beroepen en op het bedrijfsleven;
 • bij het aanleren van 21ste-eeuwse vaardigheden;
 • als oefening in het starten en runnen van een eigen onderneming;
 • als middel om moderne vreemde talen contextgericht te oefenen.

vmbo

 • voor het oefenen van taken en deeltaken (bijvoorbeeld bij vmbo E&O);
 • als leeromgeving van de profielmodulen en keuzevakken (bijvoorbeeld bij vmbo D&P);
 • als invulling van het beroepsgerichte programma bij theoretische en gemengde leerweg van het vmbo.

mbo

  • bij het praktijkcomponent van werkprocessen in een kwalificatiedossier;
  • bij de praktijkcomponent van verschillende keuzedelen, zoals Oriëntatie op ondernemerschap en Ondernemed gedrag;
  • als onderdeel van het loopbaanprogramma binnen een opleiding
  • als oriëntatie-instrument bij scholen die brede opleidingen aanbieden;
  • als erkend leerbedrijf (sommige bestaande PE's worden ingezet en bekostigd om voortijdig schoolverlaters alsnog een startkwalificatie te laten behalen).