Over PenNed

Waarom een practice enterprise?

De ervaring die studenten in een practice enterprise (PE) opdoen is van grote waarde. Ze leren namelijk de werkzaamheden en de workflow in een onderneming kennen. En misschien zeker zo belangrijk: ze oefenen met sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden als samenwerken, (internationaal) telefoneren, onderhandelen en afspraken maken.

Waar een student in een bpv-bedrijf meestal slechts een gedeelte van het bedrijf of een afdeling te zien krijgt, kan een trainee in een PE het hele plaatje overzien. In de PE kan een trainee met alle afdelingen meedenken en soms zelfs meebeslissen.

Trainees kunnen na verloop van tijd van functie wisselen en zo ontdekken waar hun sterke kanten liggen. 

In de PE is wederzijdse afhankelijkheid duidelijk zichtbaar, de trainee zal dan ook op zijn of haar output worden aangesproken. Omgekeerd leert de trainee om anderen op hun verantwoordelijkheden te wijzen.