Over PenNed

Waarvoor zet ik een PE in?

Een PE is op verschillende manieren in te zetten, zowel in het mbo als in het vmbo en het hbo. Een PE kan ook worden ingezet voor reïntegratie-trajecten en voor begeleidingtrajecten naar een baan. 

Voorbeelden

Algemeen

 • bij het aanleren van basisvaardigheden voor verschillende beroepen
 • bij het aanleren van sociale en werknemersvaardigheden die in vrijwel elk beroep terugkomen
 • als oriëntatie op toekomstige beroepen
 • bij het aanleren van 21ste-eeuwse vaardigheden
 • als oefening in het starten en runnen van een eigen onderneming
 • als middel om moderne vreemde talen beroepsgericht te oefenen

Vmbo

 • voor het oefenen van taken en deeltaken (bijvoorbeeld bij vmbo E&O)
 • als leeromgeving voor de profielmodulen en keuzevakken (bijvoorbeeld bij vmbo D&P)
 • als invulling van het beroepsgerichte programma bij de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo

Mbo

  • bij de praktijkcomponent van werkprocessen in een kwalificatiedossier
  • bij de praktijkcomponent van verschillende keuzedelen, zoals Oriëntatie op ondernemerschap en Ondernemend gedrag
  • als onderdeel van het loopbaanprogramma binnen een opleiding
  • als oriëntatie-instrument binnen scholen die brede opleidingen aanbieden
  • als erkend leerbedrijf (sommige bestaande PE's worden ingezet en bekostigd om voortijdig schoolverlaters alsnog een startkwalificatie te laten behalen)