PenNed Toolbox - aanvullende werkzaamheden

De PenNed Toolbox is een hulpmiddel in ontwikkeling. De toolbox is bestemd voor bedrijfsleiders van practice enterprises die op zoek zijn naar extra werkzaamheden voor de trainees in de PE.

Toolbox in ontwikkeling

De "PenNed Toolbox" bestaat uit momenteel drie onderdelen. Via een spreadsheet vindt de bedrijfsleider inspiratie via een groot aantal zeer uiteenlopende ideeën voor werkzaamheden. Er is een onderdeel om snel contact op te nemen met collega-bedrijfsleiders en het is mogelijk om speciale werkopdrachten via PenNed aan te vragen.
De mogelijkheden van de toolbox en de vorm waarin deze gegoten is, zullen de komende twee jaar in samenwerking met Europen-PEN, onze Belgische en Spaanse collega's en ROC Nijmegen en Gilde Opleidingen verder worden uitgewerkt.

De toolbox; een 'overbodig' hulpmiddel?

Als een practice enterprise eenmaal goed loopt, zal er weinig behoefte aan de toolbox zijn. Maar er kunnen situaties zijn waarin de toolbox toch van nut is, bijvoorbeeld in de zomervakantie, als vrijwel alle PE's gesloten zijn, of als het oefenbedrijf voor een heel speciale doelgroep wordt ingezet.