Bijeenkomsten taskforce PenNed in KD Business Services

Hoe past een practice enterprise in het KD Business Services? (update 15-12-2021)
Woensdag 15 december 2021

Vanmiddag vond de tweede bijeenkomst voor de taskforce PenNed in Business Services plaats. Vanwege Corona en pré-kerstvakantiedrukte waren er helaas minder mensen aanwezig dan gepland. We hebben bekeken welke werkprocessen uit het basisdeel van het kwalificatiedossier uit te voeren zijn in een practice enterprise en daar ook concrete 'producten' en opdrachten bij geplaatst. Het bleek dat voor vrijwel alle werkprocessen er voldoende werkzaamheden uit te voeren zijn.

Voor degenen die willen examineren in de PE: vanaf het voorjaar is dat mogelijk via een contextvrij examen of een examenportfolio.

Heb je interese om de mogelijkheden voor een practice enterprise in Business Services mee verder te verkennen? Meld je dan bij ons via penned(at)stichtingpraktijkleren.nl 

Woensdag 17 november 2021

Vorige week vond de eerste bijeenkomst plaats waarin bedrijfsleiders van een practice enterprise samen met teamleiders, onderwijskundigen en mensen van Praktijkleren verkenden hoe een practice enterprise een toegevoegde waarde kan bieden in het kwalificatiedossier voor Business Services. Ook het examineren in de PE werd verkend.

Hieronder in het kort de belangrijkste bevindingen.

1. Alle aanwezigen erkennen de voordelen van het aanbieden van een practice enterprise:

  • Breed opleiden
  • Oriëntatie op beroep
  • Voorbereiding op stage
  • Bedrijfsrealistisch leren
  • Mbo-certificaten + LevenLangLeren
  • BPV in keuzedeel (instituut moet geaccrediteerd zijn maar niet per se in de richting van jouw keuzedeel.
  • Examinering in de PE mogelijk

2. Om een PE concreet in te zetten is het nodig om te weten welke vakkennis, vaardigheden en gedragscomponenten uit het kwalificatiedossier in de PE kunnen worden geoefend. Praktijkleren heeft daartoe een bestand gemaakt wat de scholen kunnen vanuit  hun eigen invalshoek gaan bekijken. In de volgende bijeenkomst wordt dan op detailniveau bekeken wat er 'vanzelf' mogelijk is (door de aard van een PE), wat door PenNed gefaciliteerd moet of kan worden, en wat er misschien niet mogelijk is.

3. Examineren in de PE is mogelijk vanaf de tweede helft van dit schooljaar. Het gaat dan om contextvrije examenprojecten en portfolio-examens.Momenteel wordt dit in samenspraak met enkele docenten/bedrijfsleiders verder uitgewerkt.

15 december is de volgende bijeenkomst (13.00-14.30 uur). Heb je interesse om mee te denken? Of wil je graag op de hoogte worden gehouden? Meld het ons via penned(at)stichtingpraktijkleren.nl