Stichting Praktijkleren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting Praktijkleren staat er voor in dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), inclusief beveiliging en meldplicht persoonsgegevens (datalekken).

Voor studenten

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) slaan wij bepaalde gegevens van je op. Dat zijn onder meer je voor- en achternaam, e-mailadres, studentnummer en roc. Deze gegevens gebruiken wij om je nu en in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het inplannen van examens. Je bent niet verplicht om ons deze gegevens te verstrekken. Het niet of onjuist verstrekken van bovengenoemde gegevens kan nadelige consequenties hebben op het moment dat je examens aflegt. Je kunt je gegevens altijd aanpassen op de profielpagina van Stichting Praktijkleren.

Voor niet studenten

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) slaan wij bepaalde gegevens van u op. Dat zijn onder meer uw voor- en achternaam, e-mailadres, roc/organisatie, functie en (mobiele) telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om u nu en in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. U kunt uw gegevens altijd aanpassen op de profielpagina van Stichting Praktijkleren. Het niet of onjuist verstrekken van uw gegevens heeft consequenties voor onze dienstverlening aan u.