Stichting Praktijkleren heeft de pagina’s van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter zijn dat een deel van de informatie niet (langer) correct is. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Stichting Praktijkleren erkent geen enkele aansprakelijkheid, die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website.

Eventuele links naar eventuele websites van derden op de site van Stichting Praktijkleren vallen buiten de controle van Stichting Praktijkleren, die daarom voor de inhoud van de pagina’s en/of websites van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Stichting Praktijkleren is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Stichting Praktijkleren sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website van Stichting Praktijkleren, de daarop aangeboden producten en/of diensten en/of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Stichting Praktijkleren is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van de wijze waarop derden producten en diensten van Stichting Praktijkleren hanteren en/of toepassen.

Derden zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de door Stichting Praktijkleren geleverde producten.