Daily business

Als de practice enterprise is opgestart is uw belangrijkste taak als bedrijfsleider te zorgen dat uw trainees binnen alle afdelingen zinvol aan de slag zijn en blijven. Een dagstart, weekstart of een werkoverleg is een handige aanzet daartoe. In dat werkoverleg bespreekt u wat de doelen voor deze dag of week zijn en wie wat gaat doen. Door middel van een actielijst (bijvoorbeeld in Trello) kunt u de taakverdeling voor de trainees inzichtelijk maken. Als uw trainees net zijn gestart in de PE zult u op inhoud moeten sturen tijdens zo’n werkoverleg. Na verloop van tijd kunt u meer de rol van coach pakken. 

Uit het in- en verkoopproces komen automatisch diverse acties voort, handel met andere PE's moet dus dagelijks op de agenda staan. Er komt echter meer kijken bij het runnen van een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan hrm-taken, administratieve taken en managementtaken. Om uw trainees een goed beeld te geven van wat het inhoudt om een bedrijf te runnen en hen tevens realistisch bezig te laten zijn, is het goed om een werkvoorraad achter de hand te houden.

Werkvoorraad
Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende (wederkerende) taken die u in de werkvoorraad op kunt nemen.

  • Verkooptaken, bijvoorbeeld potentiële klanten benaderen en omzetgrafieken maken
  • Inkooptaken, bijvoorbeeld bestellingen doen bij andere PE’s of bij de Groothandelsmarktplaats in het PE Portaal
  • Administratieve taken, bijvoorbeeld de boekhouding bijwerken of facturen verzenden
  • Hrm-taken, bijvoorbeeld functieomschrijvingen maken of gewerkte uren bijhouden
  • Pr-taken, bijvoorbeeld een webshop aanmaken en bijhouden of een huisstijl ontwikkelen
  • Verder zijn er veel ondersteunende taken uit te voeren, al dan niet verbonden aan een bepaalde afdeling. Denk hierbij aan het bijhouden van de mailbox, het maken van een verslag van een werkoverleg, het vastleggen en bijhouden van procedures en regels binnen de PE en het bijhouden van de informatie in het PE Portaal, bijvoorbeeld over openingstijden.

Backlog
Een uitgebreid overzicht van mogelijke werkzaamheden voor uw trainees vindt u in de Backlog. Dit is een aparte website met zoekfunctie waar u op afdeling, trefwoord of vaardigheid kunt zoeken naar (aanvullende) werkzaamehden om in de PE te laten uitvoeren.

Periodieke facturen van PenNed-diensten
Om de PE direct te voorzien van binnenkomende facturen, ontvangt elke PE na start automatisch maandelijkse facturen van PenNed-diensten. Het gaat hier om facturen voor onder andere energie, water, huisvesting en verzekeringspremies. Die facturen leveren weer allerlei werk voor trainees op. Verder stuurt PenNed u namens de Belastingdienst ook elk kwartaal een verzoek om uw btw-aangifte in te dienen.

Ga voor meer informatie naar de e-learning omgeving, in het bijzonder de module Ondernemen.