Een PE als bpv?

Overweegt u ook om een practice enterprise in te zetten als vervanging van een externe stageplaats? 

Er zijn twee opties op dit moment.

 1. Een PE als werkplek voor studenten die nog geen stageplaats hebben gevonden.
  De studenten voert alle voorkomende PE-werkzaamheden uit zodat ze zinvol bezig zijn, vakinhoudelijk en/of qua algemene werknemersvaardigheden. De in de PE doorgebrachte uren worden niet als bpv-uren geteld en alles is gericht op zo snel mogelijk alsnog een erkende stageplaats vinden. SBB is geen partij omdat het hier niet om bpv-uren gaat. 
  Roc Nijmegen heeft sinds januari '21 zo'n practice enterprise: studenten die (nog) geen stageplaats hebben gaan er tijdelijk aan het werk. Krant De Gelderlander schreef er een artikel over: Gigantisch tekort aan stageplekken: Nijmeegse ROC-studenten lopen daarom stage bij ‘nepbedrijf’ | Nijmegen | gelderlander.nl.
 2.  Een reguliere PE als bpv.
  Studenten werken in een PE waarin ze werkprocessen uit hun eigen KD oefenen. Hiervoor is een erkenning van SBB vereist. 
  Als u optie 2 overweegt dan zijn in elk geval de onderstaande punten zwaarwegend om een erkenning te krijgen:
 • Er moet voldoende bij de kwalificatie passend werk voorhanden zijn.
 • Er dient deskundige begeleiding, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk aanwezig te zijn. Om de vakinhoudelijkheid te borgen is een begeleider met actuele bedrijfservaring een vereiste en om belangenverstrengeling te voorkomen is dat niet een bekende (docent) van de studenten, of iemand die te nauw verbonden is met de schoolbelangen.
 • Er dient ook sprake te zijn van een passende beroepscontext. Daarbij speelt de locatie van een PE een rol: geen regulier klaslokaal dat tijdelijk wordt omgebouwd, maar een locatie (liefst buiten de school) waar een realistisch kantoor is ingericht, waar collega’s aanwezig zijn, waar sprake is van reële werkdruk en studenten ook geconfronteerd worden met de reacties van klanten.  
 • De samenwerking met een echt bedrijf (peterbedrijf) is aan te bevelen. Klik hier voor meer informatie daarover.

We adviseren u bovendien om uw SBB-adviseur zo snel mogelijk bij uw plannen te betrekken.
Neemt u ook gerust contact met ons op, wij helpen u graag waar mogelijk.

Goed om te weten
Deze informatie staat los van de PE's die worden opgestart als talentklas/succesklas, waarin uitgevallen studenten van N3 of N4 na een 10 weeks programma een diploma voor OAB-N2 kunnen behalen. Ze lopen dan 4-5 dagdelen per week stage in de practice enterprise en volgen daarnaast een loopbaanprogramma dat zich richt op hun toekomst.