Een PE als bpv?

Wellicht een oplossing voor het gebrek aan bpv-plaatsen...

Gezien de moeite die het kost om stageplaatsen te vinden voor studenten heeft PenNed aan SBB voorgesteld om in het Actieplan aanpak stagetekorten ZDV op te nemen dat een practice enterprise kan worden ingezet als bpv-bedrijf. De sectorkamer ZDV heeft zich hier op 8 september op verzoek van SBB over gebogen en heeft hier unaniem positief op gereageerd. SBB maakt nadrukkelijk de opmerking dat dit vooralsnog een tijdelijke maatregel is en er strikte voorwaarden gelden voor erkenning (bij PenNed bekend). Daarnaast dient er nog een juridische toetsing door SBB plaats te vinden. De thema-adviescommissie Beroepspraktijkvorming geeft eind september een advies.

Als eerste erkende leerbedrijf gaat  ROC Friese Poort starten met een pilot PE. We zijn heel trots en blij met dit (zij het voorlopige) resultaat! We houden u via onze website www.penned.nl op de hoogte van dit proces.