Examen doen in de PE?

Denk met ons mee!

Voor het kwalificatiedossier Business Services biedt Stichting Praktijkleren naast de proeve van bekwaamheid en het examenproject ook nieuwe vormen van examinering aan. Het gaat om het contextvrij examenproject en het examenportfolio. Bij deze nieuwe examenvormen levert Stichting Praktijkleren de examenmatrijs, het beoordelingsformulier en de referentieopdrachten. De school bepaalt zelf de context.

Dit biedt de mogelijkheid om een practice enterprise (PE) in te zetten bij een examen. Bij het contextvrije examen kunnen de opdrachten van het examen worden uitgevoerd in de context van de PE. Bij het examenportfolio kunnen bewijzen verzameld worden tijdens de periode dat men werkzaam is in de PE, het examen kan dan worden afgesloten met een CGI. In beide gevallen geldt dat de werkzaamheden in de PE voorafgaande aan het examen een zekere omvang moeten hebben, er kan niet worden volstaan met een aantal uren in de week. Een richtlijn hiervoor wordt nog nader uitgewerkt.

Deze nieuwe vorm van examinering wordt naar verwachting vanaf voorjaar/zomer 2022 uitgerold, te beginnen met het basisdeel.

Een aantal bedrijfsleiders van PE’s is in gesprek is met Stichting Praktijkleren over de mogelijke invulling van de examens voor Business Services. Wil je hierbij aansluiten? Meer input is welkom dus graag! Neem in dat geval contact op met Jos Sanders via j.sanders(at)stichtingpraktijkeren.nl.