ExPEdition Nijmegen was een groot succes!

Kennismaking en uitwisseling tijdens rondetafelsessies over het PE-concept

Dinsdag 29 oktober vond ExPEdition Nijmegen plaats in het kader van het Erasmus+-project PenNed. We verzamelden mensen uit het bedrijfsleven, re-integratiedomein, docenten en schoolleiders en SBB met betrekking tot het concept van practice enterprises in het beroepsonderwijs. In drie rondetafelsessies werd gesproken over de samenwerking van oefenbedrijven met echte bedrijven en instellingen, over de werknemer van de toekomst en over het future proof maken van het concept van learning by doing.

Na drie rondetafelsessies zijn de flapovers goed gevuld. Belangrijkste conclusies: samenwerking tussen bedrijven en scholen loont in meerdere opzichten en van studenten verwacht men naast de juiste social skills en beroepshouding ook inzicht in het totaalproces. Voor practice enterprises en het PenNed-concept liggen er dus duidelijk kansen. Mooi om te zien dat niet alleen wij van PenNed daarin geloven maar het werkveld dus ook.