PenNed in webinar Nuffic Meets

De kansen die het hebben van een practice entrerprise biedt sluiten goed aan bij hetgeen waar het Nuffic voor staat: internationalisering in het onderwijs. Daartoe organiseren ze onder andere bijeenkomsten in de vorm van Nuffic Meets. De juni-editie hiervan had als thema ‘Internationalisering versus kansengelijkheid: drijvende kracht of hindernis?’. In dit webinar deelden zes ervaringsdeskundigen uit onderwijs en wetenschap hun visie via stellingen en praktijkvoorbeelden. Arianne Schekkerman was een van die deskundigen. Ze vertelde hoe practice enterprices kunnen bijdragen aan internationalisering.

https://www.nuffic.nl/nieuws/zie-verschillen-de-klas-als-iets-positiefs