Interessant artikel:

Het effect van aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden op de ontwikkeling van deze vaardigheden en op arbeidsmarktsucces

Ondernemerschapsonderwijs draagt bij aan het zelfvertrouwen van studenten, het benutten van kansen, oplossingsgerichtheid en doorzettingsvermogen. Ook geeft het studenten meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De belangrijkste competenties in het onderwijs voor ondernemerschap zijn specifieke sleutelvaardigheden voor een ondernemer (zoals creativiteit, bereidheid risico te nemen, zelfvertrouwen), de ondernemer als manager en de ondernemer als ondernemer. 

Lees hier het hele artikel wat over dit onderwerp is geschreven.

Wat kunt u met een practice enterprise?

Een practice enterprise kunt u voor allerlei educatieve doelen inzetten: beroepsoriëntatie, opleidingskeuze, het aanleren van zowel beroepsgerichte als algemene (21e-eeuwse) vaardigheden, het realistisch toetsen van verworven leerresultaten (contextvrij examen), enzovoort.

 

Afhankelijk van het doel kan een PE verschillende concrete rollen bekleden in uw organisatie

Als praktijkcomponent in een brede opleiding, als onderdeel van beroepsgerichte vaardigheidstraining, als keuzevak, als alternatief voor stages (bpv) of als onderdeel van een intakeprocedure, een reïntegratietraject of een assessment.

Examens doen in een practise enterprice voor basisdeel BS

Voor het basisdeel van Business Services zijn er voor de verschillende profielen naast de proeven van bekwaamheid nu ook de nieuwe examenvormen, de contextvrije examenprojecten en de examenportfolio’s, op de website gepubliceerd. Bij deze nieuwe examenvormen levert Stichting Praktijkleren de examenmatrijs, het beoordelingsformulier en de referentieopdrachten. Jij, de school bepaalt zelf de context.

Dit biedt ook de mogelijkheid om een practice enterprice (PE) in te zetten bij een examen. Bij het contextvrije examen kunnen de opdrachten van het examen worden uitgevoerd in de context van de PE. Bij het examenportfolio kunnen bewijzen verzameld worden tijdens de periode dat men werkzaam is in de PE, het examen kan dan worden afgesloten met een eindgesprek. In beide gevallen geldt dat de werkzaamheden in de PE voorafgaande aan het examen een zekere omvang moeten hebben, er kan niet worden volstaan met een aantal uren in de week.

De PE als middel om vaardigheden uit het kwalificatiedossier (basis- of profieldeel) te trainen

Een PE kan worden ingezet als bedrijfsrealistisch middel om werkprocessen of complete kerntaken van een opleiding aan te leren. Voorbeelden hiervan zijn de volgende.

  • Voor Financieel administratieve beroepen: kerntaak B1-K2: Verricht activiteiten voor debiteuren- en crediteurenbeheer
  • Voor Office- en managementsupport: profieldeel Management assistant ⇒ kerntaak 1: Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie
  • Voor Juridisch administratieve beroepen: profieldeel Medewerker HRM ⇒ kerntaak 1: Verricht de personeelsadministratie en ondersteunt bij diverse HRM processen
  • Voor Commercie: basisdeel ⇒ kerntaak 3: Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice
  • Voor niveau 2 breed: basisdeel ⇒ kerntaak 2: Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit
  • Voor Marketing, communicatie en evenementen ⇒ kerntaak 2: Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten

Dit zijn allemaal slechts voorbeelden, afhankelijk van de precieze invulling van de practice enterprise kunnen specifieke activeiten worden gekozen en accenten worden gelegd.

De PE als middel om algemene werknemersvaardigheden aan te leren en/of als voorbereiding op een stageperiode

Omdat een practice enterprise min of meer als een echt bedrijf werkt, is het een effectieve manier om studenten algemene werknemersvaardigheden bij te brengen. De student leert bijvoorbeeld op tijd te komen, te overleggen met collega-trainees, afspraken na te komen en correct te communiceren met collega's en klanten.

De PE als context voor het keuzedeel Ondernemerschap

Staat het keuzedeel Ondernemerschap in uw curriculum? In dat geval vormt een virtueel oefenbedrijf een mooie context, te meer daar u dit keuzedeel vervolgens ook kunt examineren hierin.
U richt het oefenbedrijf in passend bij wat uw programma voor het keuzedeel is en laat alles 'oefenen' met een handelsonderneming waarin ingekocht en verkocht wordt. Ondernemingsplannen, deelname aan beurzen, online verkoopgesprekken, pitchen; dat en nog veel meer is allemaal mogelijk in een practice enterprice.

De PE als middel voor opleidingskeuze

In een breed basisjaar is het werken in een practice enterprise een effectieve manier om studenten te laten ervaren welke uitstroom het beste bij hen past. Binnen een practice enterprise kunnen namelijk afdelingen worden opgezet die passen bij de uitstroomprofielen (voorbeeld: een afdeling Administratie, een afdeling ICT, een afdeling Management support). Door de student te laten rouleren over de diverse afdelingen krijgt hij/zij een duidelijker beeld van wat een bepaald beroep in de praktijk inhoudt.

De PE als succesklas/talentklas ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten (VSV)

Een succesklas/talentklas is een PE waarin uitgevallen studenten van niveau 3 en 4 een 10-weeks programma volgen. Als aan alle eisen is voldaan volgt diplomering voor de niveau 2-opleiding Assistant Business Services (ABS). In het 10-weekse programma komen de volgende onderdelen aan bod.

  • In de PE: stage lopen voor de opleiding Assistant Business Services (de PE regelt zelf een bpv-erkenning bij SBB.)
  • Binnenschools: generieke vakken die bij de opleiding ABS horen.
  • Binnenschools: persoonlijke en loopbaanontwikkeling en blik op het volgende leerjaar; welke studie past bij mij of welke andere opties zijn eventueel geschikt?

Dit 10-weekse programma wordt ook wel het VSV-model of het Nijmeegse model genoemd. Nijmeegse model omdat roc Nijmegen het eerste roc was dat deze aanpak tegen VSV formuleerde.

De PE als middel om 'internationalisation@home' toe te passen

Opgenomen voor Nuffic Meets van 02-06-2021 (*)

Interessant artikel: Redenen om te internationaliseren in het onderwijs

(*) Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs

Lees ook het artikel op onze Nieuwspagina.

De PE voor arbeidsbemiddeling en reïntegratietrajecten

Omdat een PE werkt als een echt bedrijf is een PE een goed middel om te ontdekken waar talenten van mensen liggen en om algemene beroepsvaardigheden aan te leren of te versterken. Met de ervaring die medewekers op de verschillende PE-afdellingen opdoen kan de eerste stap naar (betaald) werk worden gezet.

Bibliotheek
In de bibliotheek van dit onderdeel vindt u diverse bestanden die u een beeld geven van de mogelijkheden met een PE.

Uw eigen practice enterprise?
Denkt u dat een PE iets voor u is? Dan nodigen we u graag uit voor een adviesgesprek. E-mail daarvoor naar penned(at)stichtingpraktijkleren.nl.

Aanmeldformulier
Bent u al overtuigd dat een PE voor uw organisatie onmisbaar is? Vul dan het aanmeldformulier in en e-mail het naar PenNed.