Een practice enterprise opzetten

Op het schema onderaan deze pagina ziet u in grote lijnen hoe de opzet van een practice enterprise (PE) verloopt. De eerste stap is alitjd de Start-to-Practice-training, meer informatie daarover vindt u hier.

Het opzetten van een PE neemt gemiddeld 40 uur in beslag, verspreid over circa tien weken. Dit is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare mankracht, ruimte in de agenda's en de snelheid waarmee besluiten kunnen worden genomen. Het is in elk geval hoe dan ook noodzakelijk dat er tijd wordt ingeruimd voor het nemen van beslissingen, voor het organiseren van locatie en bemanning, voor het vormgeven van het oefenbedrijf en voor het concreet aanmaken van praktische onderdelen die in het oefenbedrijf noodzakelijk zijn. Doorgaans zullen al deze onderdelen in overleg met collega's worden gedaan (teamleider, onderwijskundig manager, meerdere bedrijfsleiders, ...) en dus is er vergadertijd nodig.

Hieronder ziet u in grote lijnen hoe u een practice enterprise (PE) opzet. In de submenu's links op deze pagina vindt u uitleg over een een aantal thema's die bij de opzet van een PE aan bod komen. Verder is het Stappenplan opzet PE een handig hulpmiddel om uw nieuwe PE gestructureerd op te zetten. Dit stappenplan wordt samen met u en uw collega's doorgenomen tijdens de Start-to-Practice-training. U kunt het stappenplan via het linkermenu downloaden en voor eigen gebruik aanpassen.