Stichting Praktijkleren

PenNed is een onderdeel van Stichting Praktijkleren.

Stichting Praktijkleren ondersteunt roc's en het vmbo door het ontwikkelen van les- en examenmateriaal voor praktijkleren binnen én buiten de school. Dat gebeurt onder andere voor de sectoren Business Services, Veiligheid & Vakmanschap, ICT en Commercie van het middelbaar beroepsonderwijs, in nauwe samenwerking met roc's. Daarnaast geeft Stichting Praktijkleren ondersteuning door middel van coaching, trainingen en workshops op maat, en advies over hoe de producten gebruikt kunnen worden. Alle Nederlandse roc's zijn bij Stichting Praktijkleren aangesloten. Dankzij denauwe samenwerking met docenten kan Stichting Praktijkleren goed inspelen op veranderingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Tevens kan Stichting Praktijkleren via maatwerk een rol spelen in volwassen-onderwijs en re-integratietrajecten.

 

Meer weten, folders aanvragen
Tel. 085 07 38 400, e-mail info@stichtingpraktijkleren.nl