Invullen randvoorwaarden voor de practice enterprise

In deze stap gaat u de keuzes die u heeft gemaakt concreet uitwerken. Het is handig om dat samen met de beoogde bedrijfsleider(s) te doen. Bekijk voor het profiel van een bedrijfsleider de succesfactoren en het functieprofiel zoals omschreven door het Summa College.

U bepaalt bijvoorbeeld hoeveel PE’s u nodig heeft (reken op 10-12 studenten per PE en per bedrijfsleider). Voor elke PE bedenkt u een bedrijfscultuur en een passende naam. U zorgt voor een eigen fysieke locatie voor elke PE, inclusief meubilair, hardware, devices etcetera. Hoe duidelijker de PE zich onderscheidt van uw reguliere (onderwijs)organisatie, des te beter het is. Daarnaast bepaalt u de plaats van elke PE in het rooster en creëert u in uw organisatie draagvlak voor de PE. Kijk ook eens naar de succesfactoren  voor de fysieke inrichting van het oefenbedrijf.

In de Start to practice-training die elke bedrijfsleider van een PE gaat volgen wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Klik voor meer informatie op een van de opties in het menu links en/of raadpleeg het onderdeel Bibliotheek-Opzetten.

Groepsgrootte en verhouding docent-studenten

De ervaring leert dat een practice enterprise het beste functioneert als er 10-12 trainees in werken. Vanuit kostenperspectief is dit voor u misschien een ongunstige verhouding. Hieronder vindt u een aantal overwegingen die de uitkomst van de docent-student ratio positief kunnen beïnvloeden.

1  Bij de start

Indien uw opleiding meerdere practice enterprises heeft, kan gekozen worden voor een plenaire kick off bijeenkomst. Daarin worden de PE’s geintroduceerd en volgt uitleg van het concept. Tevens kunnen werkafspraken worden gemaakt en kan de taakverdeling worden besproken.

Uitleg van de te gebruiken software en van de proces- en documentenstroom die bij het handelen ontstaat kan eveneens plenair worden aangeboden.

2. Inwerken

De trainees werken in koppels. Het voordeel daarvan is dat de studenten van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken, zonder dat de docent/bedrijfsleider daarin een direct actieve rol moet hebben. Het aantal te begeleiden leerprocessen door de trainer wordt hiermee gehalveerd, en daarmee zijn ‘span of control’ verdubbeld. Uiteindelijk streeft u misschien naar trainees die individueel en volstrekt zelfstandig werken, maar tussen introductie (klassikaal) en productie (individueel aan het werk) zit dan doorgaans een fase van sociale constructie; samen met een andere trainee werken aan het opbouwen van kennis en kunde.

4. Gedurende de bedrijfsvoering

Als een totaal nieuw onderwerp in de oefenfirma wordt geïntroduceerd of bijvoorbeeld nieuwe procedures gaan gelden, kan dit ook plenair worden geïntroduceerd. De trainees verlaten dan tijdelijk hun reguliere werkplek om ‘op cursus’ te gaan.

5 Assistent trainer

Inzet van een assistent-trainer verdubbelt de capaciteit. Niet als dat wordt ingevuld door een collega-docent, maar wel als gebruik gemaakt wordt van een ‘goedkopere arbeidskracht met een beperkt takenpakket’ zoals een LIO of instructeur. Ook een student uit het derde leerjaar kan een assistentrol vervullen. Of een hbo-student die een trainersrol in het kader van zijn opleiding vervult.

6 Combineren van opleidingen

Bij opleidingen met kleine aantallen studenten ontstaan automatisch kleine groepen. Het concept van practice enterprises kan ingezet worden voor meerdere doelgroepen, die in dezelfde omgeving op hetzelfde moment met dezelfde begeleiding verschillende werkzaamheden verrichten. Het is geen probleem als studenten van diverse opleidingen samen in een practice enterprise werken. Integendeel; zij kunnen elkaar zelfs heel goed aanvullen en voor blikverruiming zorgen. Bovendien wordt het concept van bedrijfsrealistisch leren op die manier nader ingevuld.

7  Ondersteuning vanuit PenNed

Op de website van PenNed staan talloze documenten ter ondersteuning van de docent/bedrijfsleider en de trainee. Vooral in de Bibliotheken van de menu’s Opzetten en Ondernemen staan veel waardevolle bestanden, zoals uitleg, tips en voorbeelden. De meeste daarvan worden aangeboden als bewerkbaar document zodat er eenvoudig iets aangepast kan worden indien dat beter bij het karakter of de bedrijfsvoering of van de betreffende practice enterprise past.

Uiteraard is er ook persoonlijk contact met team PenNed mogelijk: na de training die elke bedrijfsleider volgt weet hij/zij precies op welke manier snel hulp kan worden gevraagd.