Resultaten Erasmus+ project

Backlog: Aanvullende werkzaamheden voor in de PE

Futureproof model: input en output over een future proof PE

Online PE - handleiding: Handleiding voor een online PE

Online PE - teachers guide (English version)

Online PE - Leitfaden (German version)

 

Erasmus+ project PenNed

Kort na de oprichting van PenNed werd de projectaanvraag van een KA2-Erasmus+-project toegekend. Doel van het project is tweeledig.

  • Door het gebruik van het concept van practice enterprises voortijdig schoolverlaten verminderen en voorkomen en tevens het aantal NEETs verlagen (NEET staat voor jongeren die Not in Education, Employment or Training zijn).
  • Het ontwikkelen van een model van innovatieve maatregelen waardoor het concept van practice enterprises actueel en toekomstbestendig blijft.

In het project werken we met zes partijen samen om deze doelen te bereiken. De partijen zijn:
Stichting Praktijkleren, ROC Nijmegen, roc Gilde, Fundacio Inform (het Spaanse national Office van Penworldwide), COFEP (het Belgische  national Office van Penworldwide) en vertegenwoordigers van het wereldwijde kantoor van Penworldwide dat in Duitsland is gevestigd. Stichting Praktijkleren is de vertegenwoordiger (National Office) voor Nederland. 

De producten die we in het project opleveren komen ten goede aan het PenNed-netwerk. Zoals bijvoorbeeld de backlog, een websitepagina met ruim honderd suggesies voor mogelijke werkzaamheden in de PE, inclusief handige zoekmachine. Dit is typisch een product dat in samenwerking met de andere partners is ontwikkeld en nu via de PenNed-website beschikbaar is. 

Voor meer informatie over Erasmus Plus: erasmusplus.nl

Project meeting november 2020

Vanwege de corona-pandemie is deze meeting onlinge. Met alle partners bespreken we de stand van zaken en werken we de actielijst bij. Daarnaast bespreken we hoe een practice enterprise in corona-tijd goed ingezet kan worden.

Project meeting april 2020

Vanwege de corona-pandemie is deze meeting onlinge. Met alle partners bespreken we de stand van zaken en werken we de actielijst bij. Vanwege alle hectiek rondom corona gaan we op zoek naar hoe we verder kunnen met het project ondanks alle restricties.

Project meeting 29+30-10-2019

Dinsdag 29-10-2019
Expedition Nijmegen vindt plaats. We praten met mensen uit het bedrijfsleven, docenten en schoolleiders en SBB over het concept van practice enterprises in het beroepsonderwijs. In drie rondetafelsessies wordt gesproken over de samenwerking van oefenbedrijven met echte bedrijven, over de werknemer van de toekomst en over het future proof maken van het concept van learning by doing.

De belangrijkste uitkomsten zijn de volgende.

  • Bedrijven zien mogelijkheden voor een vorm van samenwerking met een practice enterprise, hoewel de specifieke invulling nogal varieert.
  • De werknemer van de toekomst bezit social skills en is flexibel genoeg om zich aan te passen aan een veranderende omgeving en/of aan nieuwe technieken.
  • Voor de toekomst is het nodig dat het PE-concept meer bekendheid krijgt en dat meer aandacht wordt gegeven aan de rol van de docent; in een PE heeft die de rol van bedrijfsleider en dat vraagt andere vaardigheden.

Woensdag 30-10-2019

De projectgroep bespreekt de workpackages en de te produceren output. De rondetafelsessie van gisteren wordt geëvalueerd en de uitkomsten worden verspreid. De concepten voor de toolbox (nieuwe naam: Backlog) voor bedrijfsleiders en de evaluatioformulieren kunnen na wat kleine aanpassingen worden vervolmaakt en getest. De overige output is voor later geagendeerd.

Stand van zaken - september 2019

Duidelijk is dat het concept verspreiden in Nederland al is gelukt. Op dit moment (oktober 2019) hebben we al ruim 40 oefenbedrijven op 10 roc’s. Elke week krijgen we weer verzoeken voor informatie en horen we van scholen dat ze overwegen om ook te gaan starten. Met de verwachte invoering van een breed kwalificatiedossier in 2021 zijn PE’s een hele mooie basis om het onderwijs vorm te geven.

Op 29 oktober hebben we een bijeenkomst in Nijmegen Nederland waar we met bedrijfsleiders van PE’s, SBB en ‘echte' bedrijven gaan nadenken over de toekomst van het PE-concept. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.
De resultaten van die bijeenkomst leveren een advies op dat op deze site zal worden gedeeld .