Erasmus+ project PenNed

Het ENGAGE project

Penned is betrokken bij een nieuw Erasmus+ project. We maken deel uit van het ENGAGE Job Ready – Traineeships with Practice Enterprise. Het project wordt geïnitieerd door PEN Worldwide – Practice Enterprise Network en naast het Nederlandse central office voor practice enterprises doen vergelijkbare organisaties uit Italië, België, en  Spanje mee.

Doel van het project is om een algemeen model op te stellen voor het bieden van alternatieve praktijkstages binnen PE’s voor studenten in het beroepsonderwijs.

Door voor de stages een certificatie- en erkenningssysteem te ontwikkelen dat is gebaseerd op de reële behoeften en eisen van werkgevers, kunnen stagiaires de opgedane ervaring aantoonbaar maken op hun cv. Daarnaast biedt een internationaal frame ook opties voor bedrijven die nieuwe medewerkers willen ‘onboarden of anderszins medewerkers willen ondersteunen in het aanleren van (nieuwe) vaardigheden.

We streven naar een gezamenlijk model dat flexibel is en kan worden aangepast aan de behoeften van andere Europese landen.

Projectmeetings

Het project loopt tot eind 2023 en in die tijd vinden diverse projectmeetings plaats.

Afgelopen september was in Duitsland een belangrijke projectbijeenkomst waar we zijn gestart met de inventarisatie van de stagemogelijkheden in de verschillende landen. Vervolgens wisselen we beoordelingsmodellen uit en de eisen die we aan de stage-verlenende PE’s stellen. 
Op 22 november is de volgende projectbijeenkomst (online) en dan gaan we de uitgewisselde modellen concreter aan elkaar koppelen.

Meer informatie over het project publiceren we hier regelmatig, of  kijk op: PEN Worldwide - ENGAGE Erasmus+ Project