Erasmus+ project PenNed

Het ENGAGE project

Penned is betrokken bij een nieuw Erasmus+ project. We maken deel uit van het ENGAGE Job Ready – Traineeships with Practice Enterprise. Het project wordt geïnitieerd door PEN Worldwide – Practice Enterprise Network en naast het Nederlandse central office voor practice enterprises doen vergelijkbare organisaties uit Italië, België, en  Spanje mee.

Doel van het project is om een algemeen model op te stellen voor het bieden van alternatieve praktijkstages binnen PE’s voor studenten in het beroepsonderwijs.

Door voor de stages een certificatie- en erkenningssysteem te ontwikkelen dat is gebaseerd op de reële behoeften en eisen van werkgevers, kunnen stagiaires de opgedane ervaring aantoonbaar maken op hun cv. Daarnaast biedt een internationaal frame ook opties voor bedrijven die nieuwe medewerkers willen ‘onboarden of anderszins medewerkers willen ondersteunen in het aanleren van (nieuwe) vaardigheden.

We streven naar een gezamenlijk model dat flexibel is en kan worden aangepast aan de behoeften van andere Europese landen.

Projectmeetings

Het project loopt tot eind 2023 en in die tijd vinden diverse projectmeetings plaats.

14 en 15 november 2023 was de laatste projectmeeting in Duitsland. Wat er nu nog moet gebeuren voor de definitieve afronding van het project zijn de vertalingen uit het Engels naar de talen van de deelnemende landen.  

Op dit moment zijn we bij PenNed dus druk met de vertalingen. Als die klaar zijn worden ze beschikbaar gesteld aan alle bedrijfsleiders van de PE’s. Wellicht zijn ze bruikbaar bij de beoordeling van de stageperiode van je studenten. Aardig is ook dat er een certificaat beschikbaar is dat je als school zelf kunt invullen met de naam van de student en de periode dat hij/zij heeft doorgebracht in de PE. Een leuke aanvulling op het CV van de student.  

Meer informatie over het project publiceren we hier regelmatig, of  kijk op: PEN Worldwide - ENGAGE Erasmus+ Project