Besluiten nemen voor een practice enterprise

Het opzetten van een PE vergt een aantal besluiten op managementniveau. Hieronder ziet u voorbeelden van belangrijke besluiten. In de Start to practice-training die bij elke startende practice enterprise hoort, wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Voorbeelden van onderwijskundige besluiten

 • Wat willen we bereiken met een PE; welk doel heeft de PE?
 • Vervangt de PE delen van ons bestaande leertraject of is deze juist extra?
 • Waar in ons leertraject (opleiding, training enzovoort) gaan trainees in een PE werken?
 • Is deelname verplicht, wordt deze afgesloten met een cijfer?
 • Welke didactische eisen stellen we aan de bedrijfsleider van de PE?

Voorbeelden van organisatorische besluiten

 • Wat voor soort PE-bedrijf gaan we opzetten? Welke producten of diensten gaan we verkopen?
 • Welke afdelingen en functies onderscheiden we in onze PE?
 • Richt de bedrijfsleider de PE in vóórdat de trainees starten of laten we dat de trainees zelf doen?

Voorbeelden van praktische besluiten

 • Waar gaat de PE gehuisvest worden (bij voorkeur op een niet-schoolse locatie)?
 • Wie wordt de bedrijfsleider van de PE?
 • Met welk meubilair richten we de PE in en welke hard- & software hebben trainees nodig?

Klik voor meer informatie op een van de opties in het menu links en/of raadpleeg het onderdeel Bibliotheek-Opzetten.